HOME

ACTIVITEITEN

INVENTARIS

BELEID

STEUN

CONTACT

HOME

2022 OngekendAnimator Gabriella Lichtneker bracht het bijzondere verhaal van Weezenkerkhof Neerbosch in beeld onder de titel Eeuwig Leven - Weezenkerkhof Neerbosch.
Deze animatie werd gemaakt in het kader van Ongekend Nijmegen.
Klik voor meer informatie over Ongekend op LINK ONGEKEND en over Gabriella Lichtneker op LINK ANIMATOR

Klik op de afbeelding voor het afspelen van de animatie op YouTube.

Open Monumentendagen 2022Het Weezenkerkhof Neerbosch is tijdens de Open Monumentendagen opengesteld op zondag 11 september van 10:00 tot 16:00 uur.
Mensen van Stichting Memento Mori zijn aanwezig om uitleg en een rondleiding te geven.
Het Van ‘t Lindenhoutmuseum is tijdens die dag ook opengesteld; van 11:00 tot 17:00 uur.

Zie ook Open Monumentendag Nijmegen.

Vervolg bodemonderzoek


Lars, Liam en Tristan, drie studenten van Hogeschool Saxion Deventer archeologie hebben wetenschappelijk bodemonderzoek gedaan op het Weezenkerkhof op woensdag 13 juli 2022.
Het onderzoek is bedoeld het grondwaterpeil en de grondsoort te bepalen en inzicht te krijgen in de drie lagen waarin de begravingen hebben plaatsgevonden.
Twee docenten kwamen in de namiddag om de resultaten te bespreken.
In zakjes van een kilo is geregistreerd materiaal van de aanwezige bodem meegenomen voor laboratoriumonderzoek.

Het is een vervolgonderzoek, in samenwerking met de TU Delft.
Twee hoogleraren van de afdeling geo-wetenschappen van de TU Delft hebben afgelopen maart een tweedaags grondradar onderzoek gedaan.
Bij ieder onderzoek wordt weer een stukje van de puzzel gelegd.
(Zie meer onder TU Delft brengt graven in beeld hieronder.)

Lidmaatschap CPRN


Op maandag 13 juni 2022 was onze Stichting Memento Mori uitgenodigd als aspirant-lid aanwezig te zijn bij de bijeenkomst van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN).
Bestuurslid Anne-Marie Jansen ging als vertegenwoordiger.
Tijdens de vergadering is het lidmaatschap van StMM in stemming gebracht en unaniem aanvaard.

Over het CPRN: vanaf 2003 vertegenwoordigt het CPRN het cultuurhistorisch veld van Nijmegen door de overkoepelende, algemene belangen van haar leden uit te dragen.
Het doel is het cultuurhistorisch profiel van de oudste stad van Nederland met een zeldzaam rijk verleden op allerlei manieren te versterken.
Voor meer informatie over het CPRN, zie hun website.

Dodenherdenking 2022


De vlag hangt halfstok.
Wij herdenken de drie Neerbossche jongeren die in de oorlog zijn omgekomen: Liesje, Aale en Cornelis.
Cornelis Zeilstra ligt begraven op het Weezenkerkhof.

TU Delft brengt graven in beeld


Het Weezenkerkhof Neerbosch is een begraafplaats waar hoofdzakelijk kinderen begraven zijn, waarschijnlijk 480 van de 530 personen.
Momenteel zijn er nog 42 zichtbare graven waar 72 personen begraven liggen.
Op het oudste deel van de begraafplaats is een grote open plek.
Tijdens het onderzoek van Stichting Memento Mori is tot nu toe nog geen plattegrond gevonden waarop de verschillende graven zijn opgetekend.
Het is nog steeds een raadsel.
In de zoektocht naar nieuwe inzichten is door vrijwilliger P. Peerenboom het contact gelegd met de TU Delft.
Dr. Dominique Ngan-Tillard en dr. Deyan Draganov, van de Faculteit Civiele Techniek en Geo-Wetenschappen, reageerden enthousiast en op 22 en 23 maart 2022 hebben zij geofysische metingen uitgevoerd, met als doel de begraafplaats te kateren; de graven in beeld te brengen.
Deze onderzoeksmethode betekende dat de verdwenen grafstenen niet beschadigd werden, alleen de grond werd doorgelicht.
Zij hebben gebruik gemaakt van GPR, een grondradar.
Hierbij werd onderzoek gedaan zonder dat er feitelijk gegraven hoefde te worden.
Na dit onderzoek moet bekend zijn hoeveel graven, hoeveel personen er precies zijn en waar ze liggen en mogelijk in het aantal lagen.

De tweede dag kwam TV Gelderland langs voor het maken van een kort item voor hun journaal op donderdag 24 maart 2022.
Het kateren is een bijzondere stap en we zijn benieuwd naar het ons toegezegde verslag.
KLIK HIER VOOR HET JOURNAAL-ITEM VAN TV GELDERLAND (01:30)

Stormschade


Ravage op de Weezenhof Neerbosch.
Eunice, de storm van vrijdag 18 februari 2022, heeft zijn sporen nagelaten.
Vier bomen moesten het ontgelden.
Zagers, opruimers en klovers zijn inmiddels in de weer geweest om een en ander aan te pakken.

Schenking boek


Op 7 december 2021 heeft onze Stichting een boek geschonken aan het Regionaal Archief Nijmegen over de historie van de begraafplaats.
Deze tijdlijn-reis is rijkelijk voorzien van illustraties.
De archivaris van de gemeente Nijmegen, de heer H. Roodenburg, heeft het boek in ontvangst genomen.

Allerzielen 2021

Publiciteit

(UIT: Lindenholt Leeft - nummer 1 - februari 2021, p. 16)[Klik op afbeelding voor groot formaat]

Locatie

Scherpenkampweg Nijmegen

Eigendomsakte is getekend

Dinsdag 23 juli 2019 is voor Stichting Memento Mori een memorabele dag.
De dag waarop de eigendomspapieren bij de notaris ondertekend zijn en het Weezenkerkhof Neerbosch in bezit is gekomen.

Met trots gaat het bestuur de uitdaging aan de historische begraafplaats eer aan te doen.Artikel De Gelderlander vrijdag 23 augustus 2019

Rond 1892 woonden in de Weesinrichting Neerbosch bijna 1000 kinderen. Aanvankelijk maakte men voor het begraven van de wezen gebruik van het kerkhof bij de dorpskerk van het dorpje Neerbosch (Dorpsstraat 112, Neerbosch / Nijmegen). Geleidelijk ontstond de behoefte overleden kinderen en hun begeleiders dichter bij de weeshuizen op het eigen terrein te begraven. In 1877 werd daarom een stukje grond gekocht van ongeveer 25 bij 32 meter ten behoeve van de aanleg van een ‘eigen’ kerkhof.

Wezen, medewerkers en bestuursleden vonden op dit kerkhof hun laatste rustplaats, overschaduwd door een oude treurbeuk. Momenteel zijn van de 526 begravingen nog 41 graven zichtbaar, waaronder die van de stichter Johannes van ’t Lindenhout en zijn vrouw Hendrina Sipman (gestorven in resp. 1918 en 1900). De begraafplaats is uniek, vanwege het grote aantal begraven kinderen. Naast de indrukwekkende treurbeuk staat een gedenksteen opgericht 10 mei 1934. Voor belangstellenden is het kerkhof op afspraak te bezoeken.

Tekst op de gedenksteen

Ter gedachtenis
aan onze familie
en vrienden die
wij hier achterlieten

De Oudweezen
© 2018-2020 Stichting Memento Mori Nijmegen