HOME

ACTIVITEITEN

INVENTARIS

BELEID

STEUN

CONTACT

HOME

NL-DOET 2021

OPROEP NL-doet vrijwilligersdagen 28 en 29 mei 2021GEZOCHT: helpende handen voor het Weezenkerkhof

Jaarlijks zijn de NL-doet vrijwilligersdagen gesponsord door het Oranjefonds.
Stichting Memento Mori neemt voor de vierde keer deel. In 2020 kwamen we met z’n allen in de greep van Covid-19. Noodzakelijke en beschermende Corona-bestrijdende maatregelen werden getroffen.
Dit jaar, 2021, zijn de NL-doet-dagen niet zoals gebruikelijk in de maand maart, maar zijn ze doorgeschoven naar vrijdag 28 en zaterdag 29 mei.

De historische begraafplaats Weezenkerkhof Neerbosch (1879) is vanaf medio 2019 in eigendom van Stichting Memento Mori. De begraafplaats vraagt keer op keer aandacht. Vorig jaar is er verspreid over de tijd een grindpad aangelegd naar voorbeeld van een foto uit 1955. Dit jaar in 2021 willen we met vrijwilligers de begraafplaats opschonen, blad- en takkenvrij maken. Het grint onkruid vrij maken, vooral het toegangspad (de entree) opschonen, harken, het gras maaien, klein snoeiwerk, enz. Daarnaast willen we graag wat aanplant van bloemen op de graven en mogelijk wat lage struiken bij de poort. Op de begraafplaats liggen de stichters, personeel en wees- en voogdijkinderen begraven met nu nog 42 zichtbare graven.

Als stichting willen wij graag zorgvuldig omgaan met deze laatste rustplaats, een bijzondere plek binnen de geschiedenis van de Weesinrichting/ Kinderdorp Neerbosch. Ons doel is om in samenwerking met de NL-doet vrijwilligers te zorgen voor een fraai en verzorgde begraafplaats. Met respect voor de doden, de historische plek en de nabestaanden.
Op de NL-doet dagen wordt tussen de middag voor een uitgebreide en welverdiende lunch gezorgd. Mocht Corona het niet toelaten om met meerdere mensen samen te werken, dan wordt de aanpak anders, net als vorig jaar, wordt het over meerdere dagen verspreidt met vrijwilligers bij oproep, om veiligheid te waarborgen.

Meld u aan, helpende handen zijn van harte welkom.
Aanmelden kan via de e-mailadressen vermeld onder de menuknop CONTACT

DODENHERDENKING 4 MEI 2021Op het Weezenkerkhof ligt oorlogsslachtoffer Cornelis (Kees) Zeilstra begraven, geboren op 21 september 1926.
Hij overleed op 9 november 1944 nadat hij eerder (waarschijnlijk in oktober) een infectie had opgelopen nadat hij was getroffen door een scherf van een splinterbom, toen hij werkzaam was in de tuin van Neerbosch.
Door gebrek aan antibiotica is hij overleden.

GRINDPADRecent is het grindpad bij het Weezenkerkhof hersteld. Met dank aan Boskalis, de Beuningse zand- en grindwinning, hun donatie was zeer welkom.

SCHENKING IN NATURAMet veel dank aan Ineke en Wout.
Hun planten, struiken en bomen zijn herbestemd en sieren vanaf maart 2021 het voorportaal van de begraafplaats.

PUBLICITEIT

(UIT: Lindenholt Leeft - nummer 1 - februari 2021, p. 16)[Klik op afbeelding voor groot formaat]

AVONDRONDLEIDING MET ZAKLAMP

[foto: avondrondleiding op 9 oktober 2020]

De voor vrijdag 23 oktober 2020 geplande avondwandeling is in verband met de coronamaatregelen uitgesteld.
Personen die zich hebben aangemeld zijn door ons op de hoogte gebracht van het uitstel.
Zodra de situatie het toelaat, wordt dit opnieuw georganiseerd.
Bij voldoende vraag, kan de zaklamp-rondleiding meerdere avonden gedaan worden.

Aanwinsten
Begin juli is op het kerkhof een puls geslagen en een handpomp geïnstalleerd, waarmee nu grondwater gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld recent aangeplante struiken en bloemen.Een bankje
Een plek om even te zitten,
uit te rusten
en over het leven
na te denkenDe stichting Memento Mori maakt sinds kort gebruik van een driewielig bedrijfswagentje om materiaal te vervoeren naar en van het Weezenkerkhof in verband met het onderhoud.
Deze Piaggio Ape is beletterd met het logo van de stichting en het e-mailadres.

PadenstructuurStichting Memento Mori werkt regelmatig op het kerkhof.
Als activiteit is het herstel van de oude padenstructuur zo goed als afgerond.
Op de fotocollage zijn de vorderingen in beeld gebracht.

Locatie

Scherpenkampweg Nijmegen

Eigendomsakte is getekend

Dinsdag 23 juli 2019 is voor Stichting Memento Mori een memorabele dag.
De dag waarop de eigendomspapieren bij de notaris ondertekend zijn en het Weezenkerkhof Neerbosch in bezit is gekomen.

Met trots gaat het bestuur de uitdaging aan de historische begraafplaats eer aan te doen.Artikel De Gelderlander vrijdag 23 augustus 2019

Alliander-Foundation

Via de Stichting Alliander-Foundation kreeg Stichting Memento Mori een sympathieke bijdrage.
Hiervan zijn inmiddels drie rhododendrons gekocht.
Ze zijn geplant in het voorportaal van het Weezenkerkhof Neerbosch.

Rond 1892 woonden in de Weesinrichting Neerbosch bijna 1000 kinderen. Aanvankelijk maakte men voor het begraven van de wezen gebruik van het kerkhof bij de dorpskerk van het dorpje Neerbosch (Dorpsstraat 112, Neerbosch / Nijmegen). Geleidelijk ontstond de behoefte overleden kinderen en hun begeleiders dichter bij de weeshuizen op het eigen terrein te begraven. In 1877 werd daarom een stukje grond gekocht van ongeveer 25 bij 32 meter ten behoeve van de aanleg van een ‘eigen’ kerkhof.

Wezen, medewerkers en bestuursleden vonden op dit kerkhof hun laatste rustplaats, overschaduwd door een oude treurbeuk. Momenteel zijn van de 526 begravingen nog 41 graven zichtbaar, waaronder die van de stichter Johannes van ’t Lindenhout en zijn vrouw Hendrina Sipman (gestorven in resp. 1918 en 1900). De begraafplaats is uniek, vanwege het grote aantal begraven kinderen. Naast de indrukwekkende treurbeuk staat een gedenksteen opgericht 10 mei 1934. Voor belangstellenden is het kerkhof op afspraak te bezoeken.

Tekst op de gedenksteen

Ter gedachtenis
aan onze familie
en vrienden die
wij hier achterlieten

De Oudweezen
© 2018-2020 Stichting Memento Mori Nijmegen