HOME

URNPLEKKEN
Informatie 2024


Iedere urnplek wordt voorzien van grijskleurige grint-steentjes.
Daarnaast krijgt iedere plek op het Weezenkerkhof Neerbosch een identieke ronde antraciet-zwart graniet gepolijste steen. De as kan in een urn begraven worden, mits deze biologisch afbreekbaar is. De as mag in iedere vorm van biologisch, natuurlijk afbreekbaar materiaal begraven worden.

OPGEKNAPT VOETPAD


Het voetpad naast het Weezenkerkhof had aardig te lijden gehad.
Zowel verzakte als opstaande stoeptegels vormden venijnige obstakels.
De gemeente Nijmegen heeft april 2024 opdracht gegeven om het weer spic en span te laten maken.
Chapeau!

DERDE TERMIJN BESTUUR 2024-2027
Functiewisseling en vacature


In de laatste vergadering van het bestuur van de Stichting Memento Mori is besloten dat Anne-Marie Jansen en Marcel Bisselink per 28 maart 2024 hun termijn als bestuurslid voor een derde termijn van drie jaar verlengen. Het voorzitterschap wordt overgedragen aan Anne-Marie Jansen. Marcel Bisselink neemt de rol van penningmeester op zich.

Na twee termijnen secretaris te zijn geweest stopt Paul Verheijen als bestuurslid. Deze positie is vacant. Het bestuur zoekt een nieuwe secretaris met veel betrokkenheid bij Kinderdorp Neerbosch en bij voorkeur woonachtig aldaar. Paul Verheijen blijft wel de website verzorgen.

SUBSIDIE ARN-omgevingsfonds 2024


Stichting Memento Mori heeft in oktober 2023 een subsidie-aanvraag gedaan bij het ARN-omgevingsfonds. Op 9 februari om 16:00 uur, tijdens een goed verzorgde bijeenkomst, werd de cheque uitgereikt. Als afvaardiging van Stichting Memento Mori waren vrijwilliger Sidney Walden en bestuursleden Marcel Bisselink en Anne-Marie Jansen aanwezig.
Met het bedrag kan een begin gemaakt worden met het herstel van de in het verleden vernielde grafstenen, op het Weezenkerkhof.
Stichting Memento Mori is er heel blij mee.

AS VERSTROOIEN
regels


Steeds vaker wordt er ongewenst en ongevraagd as verstrooid op het Weezenkerkhof Neerbosch of direct naast de begraafplaats op grond in eigendom van Stichting Memento Mori.
Men mag niet zomaar overal as verstrooien. Hier zijn regels voor. Officieel mag men de as uitstrooien op de daarvoor aangewezen plekken bij crematoria en andere mooie aangewezen plekken in Nederland. Op open zee is ook geen probleem. Wil je toch iets anders, dan zijn hier per gemeente en locatie verschillende regels voor. Zo moet je officieel altijd toestemming hebben van de eigenaar van het land/ grond/ locatie waar je wil verstrooien.

Op het Weezenkerkhof Neerbosch is het verboden om zonder officieel overleg, toestemming en registratie van het bestuur van Stichting Memento Mori as te verstrooien. De begraafplaats heeft een specifieke bestemming, van oudsher een instituutsbegraafplaats.
Stuur voor informatie een email naar mementomori1878@gmail.com

AFSCHEID EGBERT WOLTJES


Egbert Woltjes (1946-2021)

Voorheen adjunct-directeur Kinderdorp Neerbosch Op 10 juni 2023 is zijn afscheid in het Van ‘t Lindenhoutmuseum en op de begraafplaats Weezenkerkhof.

HISTORIERond 1892 woonden in de Weesinrichting Neerbosch bijna 1000 kinderen.
Aanvankelijk maakte men voor het begraven van de wezen gebruik van het kerkhof bij de dorpskerk van het dorpje Neerbosch (Dorpsstraat 112, Neerbosch / Nijmegen).
Geleidelijk ontstond de behoefte overleden kinderen en hun begeleiders dichter bij de weeshuizen op het eigen terrein te begraven.
In 1877 werd daarom een stukje grond gekocht van ongeveer 25 bij 32 meter ten behoeve van de aanleg van een ‘eigen’ begraafplaats.

Wezen, medewerkers en bestuursleden vonden op deze begraafplaats hun laatste rustplaats, overschaduwd door een oude treurbeuk.
Momenteel zijn van de 526 begravingen nog 41 graven zichtbaar, waaronder die van de stichter Johannes van ’t Lindenhout en zijn vrouw Hendrina Sipman (gestorven in resp. 1918 en 1900).
De begraafplaats is uniek, vanwege het grote aantal begraven kinderen.
Naast de indrukwekkende treurbeuk staat een gedenksteen opgericht 10 mei 1934.
Voor belangstellenden is de begraafplaats op afspraak te bezoeken.

Het beleid van de stichting Memento Mori die de begraafplaats beheert is te lezen onde de knop BELEID.
De voortgang van de revitalisering is te vinden onder ACTIVITEITEN - Revitalisering.

TREURBEUK

De imposante treurbeuk staat vanaf het begin op de begraafplaats en neemt een prominente plek in als symbool van verdriet en rouw, als tranen die in de aarde verdwijnen.
We zien de boom ook vaak gestileerd weergegeven op grafstenen rond 1900.
Foto: 3 februari 2018

GEDENKSTEEN


Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei 1934 werd tijdens de Oud Weezendag het monument De Afgebroken Zuil onthuld, als symbool van het (jonge) afgebroken leven.
De datum staat op de zuil en de tekst op de sokkel luidt:

Ter gedachtenis
aan onze familie
en vrienden die
wij hier achterlieten

De Oudweezen

Foto's: Hemelvaart 1934 (links) - Hemelvaart 2020 (rechtboven) - Allerzielen 2021 (rechtsonder)

LAATSTE RUSTPLAATS


Het Weezenkerkhof Neerbosch is een historische instituutsbegraafplaats met aandacht voor Oud-Neerbosschers, kinderen en personeel.
De begraafplaats is daarom in principe bestemd voor overledenen die woonden op Kinderdorp Neerbosch.


Foto: 23 februari 2023

ANIMATIEFILMPJEAnimator Gabriella Lichtneker bracht het bijzondere verhaal van Weezenkerkhof Neerbosch in beeld onder de titel Eeuwig Leven - Weezenkerkhof Neerbosch.
Deze animatie werd in 2022 gemaakt in het kader van Ongekend Nijmegen.
Klik voor meer informatie over Ongekend op LINK ONGEKEND en over Gabriella Lichtneker op LINK ANIMATOR

Klik op de afbeelding voor het afspelen van de animatie op YouTube.
© 2018 Stichting Memento Mori Nijmegen