HOME

ACTIVITEITEN

INVENTARIS

BELEID

STEUN

CONTACT

HOME

InformatiebordOp 8 september jl. is het informatiebord bij het Weezenkerkhof vernieuwd.
Er is een QR-code bij geplaatst om deze website mee op te roepen en er zijn folderbakjes bevestigd.

PromotievideoIn verband met de Maand van de Geschiedenis / Erfgoedfestival maakt het Huis van de Geschiedenis een promotievideo.
Ook op het Weezenkerkhof zijn daarvoor opnames gemaakt op maandag 23 augustus jl. met Anne-Marie Jansen.

Open monumentendagen 2021Datum en tijd
Zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 van 10:00 - 14:00 uur

Thema
‘Mijn monument is jouw monument’

Locatie
Kinderdorp Neerbosch, begraafplaats Weezenkerkhof Neerbosch, Scherpenkampweg, langs de snelfietsroute (vlakbij het tunneltje)

Uitleg
Op beide Open Monumentendagen zijn mensen van Stichting Memento Mori (eigenaar Weezenkerkhof) aanwezig om uitleg te geven over deze bijzondere historische begraafplaats uit 1878.

Rijksmonument
De Weezenkapel, waarin het huidige Van ‘t Lindenhoutmuseum is gehuisvest, is een Rijksmonument.
Het museum is op beide Open Monumentendagen open van 10:00 tot 14:00 uur.

Beschermd stadsgezicht
Kinderdorp Neerbosch heeft een historisch laantje, de panden zijn gebouwd vanaf 1869, in de beginperiode van de Weesinrichting Neerbosch, het laantje heeft een variatie aan witte huizen en is een ‘beschermd stadsgezicht’.

Aandachtslijst Cultureel Erfgoed, Nijmegen
Daarnaast staan de muziektent uit 1911 - momenteel opgeslagen in de kelder van het museum - en begraafplaats Weezenkerkhof Neerbosch op de Aandachtslijst Cultureel Erfgoed, Nijmegen.
Deze lijst is vastgesteld op 15 mei 2013, bedoeld als signaleringslijst, waarmee eigenaren, ontwikkelaars en architecten worden geattendeerd op de cultuurhistorische waarde van de betreffende gebouwen en objecten.
Doel is om behoud en herbestemming te stimuleren en sloop en nieuwbouw te voorkomen.
Op de lijst staan 297 objecten, waarvan de Neerbossche begraafplaats er één van is.
De panden en objecten op de aandachtslijst zijn dus niet beschermd zoals een gemeente- of rijksmonument, maar genieten wel extra ‘aandacht’.

Zie ook: WEBSITE VAN 'T LINDENHOUTMUSEUM

NL-Doet 2021Op de vrijwilligersdagen 28 en 29 mei van NL-Doet is er weer stevig gewerkt.
Met dank aan het Oranjefonds / NL-Doet en de geweldige inzet van de vrijwilligers op het Weezenkerkhof Neerbosch, om trots op te zijn.

Dodenherdenking 4 mei 2021Op het Weezenkerkhof ligt oorlogsslachtoffer Cornelis (Kees) Zeilstra begraven, geboren op 21 september 1926.
Hij overleed op 9 november 1944 nadat hij eerder (waarschijnlijk in oktober) een infectie had opgelopen nadat hij was getroffen door een scherf van een splinterbom, toen hij werkzaam was in de tuin van Neerbosch.
Door gebrek aan antibiotica is hij overleden.

GrindpadRecent is het grindpad bij het Weezenkerkhof hersteld. Met dank aan Boskalis, de Beuningse zand- en grindwinning, hun donatie was zeer welkom.

Schenking in naturaMet veel dank aan Ineke en Wout.
Hun planten, struiken en bomen zijn herbestemd en sieren vanaf maart 2021 het voorportaal van de begraafplaats.

Publiciteit

(UIT: Lindenholt Leeft - nummer 1 - februari 2021, p. 16)[Klik op afbeelding voor groot formaat]

Avondrondleiding met zaklamp

[foto: avondrondleiding op 9 oktober 2020]

De voor vrijdag 23 oktober 2020 geplande avondwandeling is in verband met de coronamaatregelen uitgesteld.
Personen die zich hebben aangemeld zijn door ons op de hoogte gebracht van het uitstel.
Zodra de situatie het toelaat, wordt dit opnieuw georganiseerd.
Bij voldoende vraag, kan de zaklamp-rondleiding meerdere avonden gedaan worden.

Aanwinsten
Begin juli is op het kerkhof een puls geslagen en een handpomp geïnstalleerd, waarmee nu grondwater gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld recent aangeplante struiken en bloemen.Een bankje
Een plek om even te zitten,
uit te rusten
en over het leven
na te denkenDe stichting Memento Mori maakt sinds kort gebruik van een driewielig bedrijfswagentje om materiaal te vervoeren naar en van het Weezenkerkhof in verband met het onderhoud.
Deze Piaggio Ape is beletterd met het logo van de stichting en het e-mailadres.

PadenstructuurStichting Memento Mori werkt regelmatig op het kerkhof.
Als activiteit is het herstel van de oude padenstructuur zo goed als afgerond.
Op de fotocollage zijn de vorderingen in beeld gebracht.

Locatie

Scherpenkampweg Nijmegen

Eigendomsakte is getekend

Dinsdag 23 juli 2019 is voor Stichting Memento Mori een memorabele dag.
De dag waarop de eigendomspapieren bij de notaris ondertekend zijn en het Weezenkerkhof Neerbosch in bezit is gekomen.

Met trots gaat het bestuur de uitdaging aan de historische begraafplaats eer aan te doen.Artikel De Gelderlander vrijdag 23 augustus 2019

Alliander-Foundation

Via de Stichting Alliander-Foundation kreeg Stichting Memento Mori een sympathieke bijdrage.
Hiervan zijn inmiddels drie rhododendrons gekocht.
Ze zijn geplant in het voorportaal van het Weezenkerkhof Neerbosch.

Rond 1892 woonden in de Weesinrichting Neerbosch bijna 1000 kinderen. Aanvankelijk maakte men voor het begraven van de wezen gebruik van het kerkhof bij de dorpskerk van het dorpje Neerbosch (Dorpsstraat 112, Neerbosch / Nijmegen). Geleidelijk ontstond de behoefte overleden kinderen en hun begeleiders dichter bij de weeshuizen op het eigen terrein te begraven. In 1877 werd daarom een stukje grond gekocht van ongeveer 25 bij 32 meter ten behoeve van de aanleg van een ‘eigen’ kerkhof.

Wezen, medewerkers en bestuursleden vonden op dit kerkhof hun laatste rustplaats, overschaduwd door een oude treurbeuk. Momenteel zijn van de 526 begravingen nog 41 graven zichtbaar, waaronder die van de stichter Johannes van ’t Lindenhout en zijn vrouw Hendrina Sipman (gestorven in resp. 1918 en 1900). De begraafplaats is uniek, vanwege het grote aantal begraven kinderen. Naast de indrukwekkende treurbeuk staat een gedenksteen opgericht 10 mei 1934. Voor belangstellenden is het kerkhof op afspraak te bezoeken.

Tekst op de gedenksteen

Ter gedachtenis
aan onze familie
en vrienden die
wij hier achterlieten

De Oudweezen
© 2018-2020 Stichting Memento Mori Nijmegen