BELEID

Culturele ANBI

De Stichting Memento Mori heeft per 1 januari 2019 van de Belastingdienst de status verkregen van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Dit houdt onder meer in dat donaties aan de Stichting binnen de daarvoor geldende regels door de gever kunnen worden afgetrokken van het fiscale inkomen c.q. belastbare winst.

– Als u een schenking (verplichting) door middel van een onderhandse akte van schenking voor minimaal 5 jaar bent aangegaan, is het gehele bedrag jaarlijks aftrekbaar.
– Voor de zogenaamde eenmalige schenkingen (giften) geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen.

Naam en zetel van de Stichting

De Stichting draagt de naam: Stichting Memento Mori.
Zij heeft haar statutaire zetel in Nijmegen en is gevestigd te Nijmegen.

Inschrijving Handelsregister en fiscaal nummer (RSIN)

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 71278060.
Fiscaal nummer (RSIN) 858648210.

Doel Stichting

[Download hier het afschrift oprichting stichting in pdf-formaat]

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur wordt gevormd door:
Marcel Bisselink (voorzitter)
Paul Verheijen (secretaris)
Anne-Marie Jansen (penningmeester)

De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van telkens drie jaar (maximaal vier termijnen) en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan, verslag van activiteiten en financiële verantwoording

Om inzicht te verschaffen in de wijze waarop het bestuur voornemens is het doel van de Stichting te verwezenlijken, is het beleidsplan opgenomen.
Ook wordt op deze website verslag gedaan van de activiteiten en verantwoording afgelegd over haar financiën.

[Download hier het beleidsplan 2018-2023 in pdf-formaat]

Jaarverslagen

2021 2020 2019 2018
[Klik op een jaartal om het betreffende jaarverslag te downloaden]
© 2018-2023 Stichting Memento Mori Nijmegen