BELEID

Culturele ANBI

De Stichting Memento Mori heeft per 1 januari 2019 van de Belastingdienst de status verkregen van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Dit houdt onder meer in dat donaties aan de Stichting binnen de daarvoor geldende regels door de gever kunnen worden afgetrokken van het fiscale inkomen c.q. belastbare winst.

– Als u een schenking (verplichting) door middel van een onderhandse akte van schenking voor minimaal 5 jaar bent aangegaan, is het gehele bedrag jaarlijks aftrekbaar.
– Voor de zogenaamde eenmalige schenkingen (giften) geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen.

Naam en zetel van de Stichting

De Stichting draagt de naam: Stichting Memento Mori.
Zij heeft haar statutaire zetel in Nijmegen en is gevestigd te Nijmegen.

Inschrijving Handelsregister en fiscaal nummer (RSIN)

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 71278060.
Fiscaal nummer (RSIN) 858648210.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur wordt gevormd door:
Marcel Bisselink (voorzitter)
Paul Verheijen (secretaris)
Anne-Marie Jansen (penningmeester)

De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van telkens drie jaar (maximaal vier termijnen) en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Toekomst


Het Weezenkerkhof Neerbosch is een historische instituutsbegraafplaats met aandacht voor Oud-Neerbosschers, kinderen en personeel.
Overledenen die op Kinderdorp Neerbosch gewoond hebben (nu of in het verleden), kunnen ook in de toekomst op de begraafplaats begraven worden, uitgestrooid, dan wel in een urn geplaatst.
De meest recente begrafenis heeft plaatsgevonden op 23 februari 2023.

Voor het verkrijgen van een graf- of urnplaats of een uitstrooiing kunt u - of uw begrafenisonderneming - CONTACT opnemen met het bestuur van Stichting Memento Mori.
De begraafplaats heeft een beperkt aantal begraafplekken.
Op het kaartje zijn de plaatsen 43 - 62 op de begraafplaats door het bestuur aangemerkt als mogelijk graf.
De plaatsen 52 - 55 daarvan zijn voor de toekomst reeds vergeven en contractueel vastgelegd.
Op een klein deel van de begraafplaats wil het bestuur een columbarium realiseren met plaats voor tien urnen (U1 - U10).
Op de begraafplaats is reeds een klein strooiveld aanwezig.

Als u verzekerd wilt zijn van een toekomstige begraafplek kunt met het bestuur een ‘Overeenkomst tot begraven’ afsluiten.

Informatie over de huidig bestaande graven 1 - 42 is te vinden onder de menuknop LOCATIE.

Documenten (download pdf)

© 2018-2023 Stichting Memento Mori Nijmegen