ONDERZOEK

Eindpresentatie project 'Smart Solutions Semester' Hogeschool Saxion Deventer
(27 juni 2023)


Op 27 juni 2023 was de eindpresentatie van het onderzoek ‘Search for lost graves’ van studenten van Saxion Deventer.
Klik op de afbeelding om een verslag (pdf) hiervan te lezen.

Gezicht geven
(lopend onderzoek)


Start
In 2018 is Stichting Memento Mori opgericht met verschillende doelen. Een belangrijk en tijdsintensief doel is het onderzoeken wie er op de begraafplaats begraven liggen. Het Weezenkerkhof telt 42 graven waar in totaal 71 personen begraven zijn. In totaal liggen er ± 530 mensen begraven. Waar zijn de andere 459 personen begraven? In het oudste deel van de begraafplaats is een groot deel waar de begraafplekken niet meer zichtbaar zijn.

Wat zijn hun namen? Wie zijn zij? Wat is hun verhaal? Wie zijn de ouders, broers en zussen? Waarom kwamen ze op Neerbosch? Wat de oorzaak van overlijden? Wat is de leeftijd bij overlijden? De antwoorden op de vragen vertellen samen een verhaal, geven een persoon weer een gezicht.

Vrijwilligers van het Van ’t Lindenhoutmuseum hebben tot 2018 gewerkt aan een register, een inventarisatie, een lijst met namen, met aanvullende gegevens getraceerd in het archief van het museum. Dit bestand was in 2018 bij de oprichting van Stichting Memento Mori het startpunt, een belangrijk houvast voor een uitgebreid onderzoek naar de overleden personen van de Neerbossche begraafplaats.

Wie?
Bestuursleden Marcel Bisselink en Anne-Marie Jansen zijn hiermee aan de slag gegaan in 2018. In maart 2022 is dit onderzoeksteam uitgebreid met vrijwilliger Gerard Smid.

Voor iedere individuele overleden persoon is een map gemaakt bestaande uit een vast format en een submap voor het verzamelde beeldmateriaal, waaronder afbeeldingen van het bronmateriaal.

Doel
Wekelijks wordt aan dit onderzoek gemiddeld 2,5 dag per persoon gewerkt. De informatie groeit gestaag. Van ieder persoon is het persoonlijke ‘format’ al deels ingevuld en een aantal zijn al redelijk compleet. Voor het verzamelen van de informatie wordt gebruik gemaakt van informatie uit het archief van het Van ’t Lindenhoutmuseum. Via delpher.nl is het Neerbossche tijdschrift Het Oosten op zoektermen te checken. Daarnaast zijn via wiewaswie.nl de Burgerlijk Stand gegevens in te zien en te checken, zowel in het geboorte-, overlijden- als het bevolkingsregister. In de toekomst is de bedoeling om een online doorzoekbare database te hebben, waar informatie te vinden is, met inachtneming van de geldende AVG-regels.

Piketpaal #22
(27 maart 2023)


Op het Weezenkerkhof is in het verleden gebruik gemaakt van piketpalen, bedoeld als markering van een begraafplek.
Deze toekenning van piket-nummers is terug te vinden vanaf rond 1900.
Tijdens onderhoud in 2019 komt bij toeval het restant van piketpaal #22 tevoorschijn, in de NO-hoek van de begraafplaats, onderaan in het talud.
Piketpaal #22 is buiten het gaaswerk-afrastering gevonden (zie afbeelding).
Daarna is onderzocht bij welk graf dit betreffende nummer hoort.
Het Neerbossche kerkhofregister laat zien dat bij piketpaal #22 in 1903 een 27-jarige vrouw begraven ligt.
In 1950 wordt de 58-jarige meester boekbinder van Neerbosch onder hetzelfde nummer begraven, van hem is de grafsteen nog aanwezig op de begraafplaats.

De Saxion-studenten hebben in het kader van het Smart Solutions Semester (zie onder) de vondst meegenomen om deze te nader te onderzoeken en te registreren.

Project 'Smart Solutions Semester' Hogeschool Saxion Deventer
(14 maart 2023)


Studenten van Hogeschool Saxion Deventer gingen aan de slag op de begraafplaats om een hoogtekaart te maken.
Een drone is ingezet en er zijn metingen gedaan.
Hun onderzoekopdracht is: 'op zoek naar verborgen graven'.
Binnenkort komt een tweede dag voor vervolgonderzoek.

Bodemonderzoek Hogeschool Saxion Deventer
(13 juli 2022)


Lars, Liam en Tristan, drie studenten van Hogeschool Saxion Deventer archeologie hebben wetenschappelijk bodemonderzoek gedaan op het Weezenkerkhof op woensdag 13 juli 2022.
Het onderzoek is bedoeld het grondwaterpeil en de grondsoort te bepalen en inzicht te krijgen in de drie lagen waarin de begravingen hebben plaatsgevonden.
Twee docenten kwamen in de namiddag om de resultaten te bespreken.
In zakjes van een kilo is geregistreerd materiaal van de aanwezige bodem meegenomen voor laboratoriumonderzoek.

Het is een vervolgonderzoek, in samenwerking met de TU Delft (zie onder)
Twee hoogleraren van de afdeling geo-wetenschappen van de TU Delft hebben afgelopen maart een tweedaags grondradar onderzoek gedaan.
Bij ieder onderzoek wordt weer een stukje van de puzzel gelegd.

TU Delft brengt graven in beeld
(22 en 23 maart 2022)


Het Weezenkerkhof Neerbosch is een begraafplaats waar hoofdzakelijk kinderen begraven zijn, waarschijnlijk 480 van de 530 personen.
Momenteel zijn er nog 42 zichtbare graven waar 72 personen begraven liggen.
Op het oudste deel van de begraafplaats is een grote open plek.
Tijdens het onderzoek van Stichting Memento Mori is tot nu toe nog geen plattegrond gevonden waarop de verschillende graven zijn opgetekend.
Het is nog steeds een raadsel.
In de zoektocht naar nieuwe inzichten is door vrijwilliger P. Peerenboom het contact gelegd met de TU Delft.
Dr. Dominique Ngan-Tillard en dr. Deyan Draganov, van de Faculteit Civiele Techniek en Geo-Wetenschappen, reageerden enthousiast en op 22 en 23 maart 2022 hebben zij geofysische metingen uitgevoerd, met als doel de begraafplaats te kateren; de graven in beeld te brengen.
Deze onderzoeksmethode betekende dat de verdwenen grafstenen niet beschadigd werden, alleen de grond werd doorgelicht.
Zij hebben gebruik gemaakt van GPR, een grondradar.
Hierbij werd onderzoek gedaan zonder dat er feitelijk gegraven hoefde te worden.
Na dit onderzoek moet bekend zijn hoeveel graven, hoeveel personen er precies zijn en waar ze liggen en mogelijk in het aantal lagen.

De tweede dag kwam TV Gelderland langs voor het maken van een kort item voor hun journaal op donderdag 24 maart 2022.
Het kateren is een bijzondere stap en we zijn benieuwd naar het ons toegezegde verslag.
KLIK HIER VOOR HET JOURNAAL-ITEM VAN TV GELDERLAND (01:30)
KLIK HIER VOOR INFO OVER DIT JOURNAAL-ITEM OP SITE OMROEP GLD
© 2018 Stichting Memento Mori Nijmegen