SPONSOREN & VRIENDENVrienden, sponsoren en vrijwilligers zijn de wortels die onze stichting voeden.
Steunen kan op diverse wijzen:

Het aanmelden als vrijwilliger
■ In regelmaat mee te werken aan het onderhoud
■ Door onderzoek te verrichten

Eenmalige donatie
■ De stichting is een culturele ANBI-stichting

‘Vriend Weezenkerkhof Neerbosch’
■ Een jaarlijkse gift van € 50,-

Verstrekken projectsubsidie
■ Gekoppeld aan specifiek verantwoord project een substantiële bijdrage verlenen ter realisering.
IBAN

NL33 TRIO 0379 2029 99
t.n.v. Stichting Memento Mori
De Stichting Memento Mori is inmiddels al op sympathieke wijze gesteund door onderstaande instanties:

© 2018-2023 Stichting Memento Mori Nijmegen